Storytelling: op zoek naar betekenis

Storytelling: op zoek naar betekenis

De Steenhouwerij

Een man ging op bezoek bij een steenhouwerij. Hij sprak daar met 3 mannen die alle drie bezig waren met de min of meer identieke taak van (je raadt het al) steenhouwen. Hij vroeg de mannen wat ze aan het doen waren:

De eerste man antwoordde:

 “Ik snij deze steen, het is hard werken.”

De tweede man zei:

“Ik snij deze steen, het is mijn werk, met dit werk kan ik mijn familie voeden en onderhouden.”

De derde man vertelde het als volgt:

“Ik, snij deze steen. Ik bouw mee aan een groot kathedraal, dat kan wel 200 jaar duren voor dat het af is.”

Het verhaal

Alle drie de mannen maken hetzelfde, volgen praktisch dezelfde werkwijze en werken met hetzelfde gereedschap. Maar alle drie hebben ze een andere benadering, een ander verhaal. We kunnen allemaal wel raden wie met het meeste plezier naar zijn werk gaat (ga je voor man 2 die voor zijn familie leeft, of voor man 3 die een hoger doel na streeft?)!

Dit kleine verhaaltje geeft direct zicht op het belang van het verhaal waarmee je zelf door het leven gaat. Is je leven een kunstwerk waarvan jij het mag schilderen? Of is je leven een opeenstapeling van het ene drama na het andere? Ben je samen met collega’s op zoek naar een betere wereld of begrijpen ze er helemaal niets van?

Het verhaal wat we onszelf en anderen vertellen is niet objectief, dat zal het nooit zijn. Dat is een voor en nadeel. Nadeel: er is geen 1 waarheid. Voordeel: we hebben invloed op ons leven door middel van het verhaal. We kunnen verhalen bewust inzetten om ons leven te verrijken, inzichten te krijgen, onszelf in beweging te zetten, te verbinden en ons gedrag te beïnvloeden.

Storytelling in games

In de afgelopen periode heb ik het geluk gehad steeds vaker bij de organisatie van (real-life) games, escape rooms en evenementen betrokken te zijn. Bij het ontwerp van een game-concept is storytelling cruciaal belang.  Door het geheel in een verhaal te gieten kunnen de verschillende opdrachten binnen de game aan elkaar gekoppeld worden. Het geeft een kader en een beleving rondom de game en het zorgt ervoor dat mensen per opdracht meer betrokken zullen raken bij het geheel. Het zorgt er ook voor dat deelnemers een gezamenlijke beleving hebben waardoor een band ontstaat.

King Arthur & the missing Queen

Storytelling
De groene opdracht

Dat kan heel gaaf werken: Op 24 juni hebben we een van die concepten gespeeld met Riskja Travel. Met 160 deelnemers uit Engeland, Duitsland en Nederland speelden we op een prachtige locatie in Duitsland in 16 teams het spel ‘King Arthur & the missing Queen’.

Storytelling
Locatie van de game: Schloss Walbeck

Wat was er aan de hand? De vrouw van Arthur was ontvoerd door Mordred, de zoon van Arthur.

“Heeft hij dan zijn moeder ontvoerd?”

Nee, want Arthur was hertrouwd. Misschien wel daarom was Mordred zo wraakzuchtig. Alhoewel, hij heeft Arthur en zijn ridders van de ronde tafel nooit echt gemogen.
Mordred was naast kwaadaardig ook redelijk speels aangelegd en hij gaf Arthur de kans om Guinevere (The Queen) terug te vinden. Maar dat was niet makkelijk: Als team kreef je een zwart boekje, met daaraan 4 cijfersloten. Elke slot had een eigen opdracht. Bij het succesvol afronden van een opdracht speelden de teams een code vrij waarmee ze het slot konden openen. De teams moesten een rode, blauwe, groene en gele opdracht zien op te lossen. Daarvoor hadden ze alle krachten in het team nodig: van de gele, groene, rode en blauwe ridders.

Storytelling
16 teams, 160 man, 2,5 uur speeltijd: logistieke uitdaging!

Die kleuren zijn niet toevallig. Doel van de dag: leren over DISC, de kleuren van DISC en de kleuren van je teamgenoten. Na een theoretische ochtend speelden de teams in de middag praktisch met de typeringen: 4 opdrachten in kleurstijl met begeleiding van ridders gekleed in bijpassende kleur met bijpassend gedrag.

De ridders waren van wezenlijk belang voor de middag en het verhaal: Ze zijn de vertolking en verwezenlijking van het verhaal op papier. Dat geldt ook voor de omgeving, de materialen en de opdrachten: alles sluit op elkaar aan.

De middag pakte perfect uit: enthousiaste deelnemers, pittige en leuke opdrachten, goede begeleiding van Projectyou (als ridders) en tevreden opdachtgevers.

Storytelling
De rode opdracht

Transparantie in je verhaal

In een game bouw je automatisch uitdagingen in. Sterker: anders heb je geen game en heeft het geheel weinig betekenis. 1 groot succesverhaal is niet echt spannend, maar belangrijker nog: het is waarschijnlijk niet echt transparant. In mijn verhaal hierboven over 24 juni deelde ik alleen het succes. Maar het gebeurt zelden dat een opdracht of evenement alleen maar succesvol is:

Voorafgaand aan de middag hebben we lang gediscussieerd met de opdrachtgever over de inhoud van het spel, net zolang tot we in tijdsnood kwamen. We hebben aan onszelf, ons concept en onze materialen getwijfeld. Ik ben eerder van vakantie teruggekomen om alles af te krijgen en Femke (partner in crime) en ik hebben 3 keer zoveel uren gemaakt als we verwacht hadden.

Verhalen horen authentiek te zijn en te passen bij wie je bent. Als persoon en als organisatie. Dan pas sluit alles op elkaar aan en krijgt je verhaal betekenis.

Slecht nieuws

Augustus 2001

Mam belt met dr. McK over het vervolg in de keuken. Ik laat haar de vragen stellen en hoor later wel wat het verhaal is. Het is geen goed nieuws:

Dr. McK is er niet zeker van of het beenmerg schoon is. Hij heeft cellen gezien in mijn bloed die er niet zouden moeten zijn. Als deze cellen inderdaad aanwezig zijn, zijn de gezeefde stamcellen waarschijnlijk ook niet schoon en heeft het géén zin om deze terug te geven na de 3e kuur. Dit zou de 3e kuur dus nutteloos maken.

Om dit te achterhalen moet er een punctie gedaan worden. Ik had gezworen nooit meer een punctie te doen en dr.v.T. had beloofd dat dit ook niet meer nodig was! Mocht dit allemaal waar zijn, is er in ieder geval gelukkig nog een andere weg naar genezing.

Dr.McK is van een heel ander kaliber dan Dr.v.T.. Veel gedetailleerder, veel gestructureerder, kennelijk ook een specialist op het gebied van Burkitt. De specifieke vorm van de ziekte die ik heb.

Als Dr.McK zegt dat er nog een punctie moet komen, heb ik géén keus. Ik praat met mam en ze is het met me eens. De rillingen lopen me nu al over het lijf. Wéér een punctie, wéér die hel.

Ik besef dat de punctie niet eens het grootste probleem is. Als het in het beenmerg zit, ben ik letterlijk doordrongen met kanker. Wat dan? Hoelang moet ik dan nog vechten, een half jaar in het ziekenhuis kan ik hebben, maar nu wordt het steeds meer. Hoeveel tegenslag kan ik nog aan? Ik weet niet hoelang ik dit nog volhoud.

Ik heb het er met mam over, ze begrijpt me en steunt me in al mijn beslissingen. Opeens lijkt de weg weer een stuk langer. Weer iedereen informeren met slecht nieuws. Mam belt druk rond. God sta me bij, jongens help me hier doorheen.

Oasis game: hoe creëer je een oase in de woestijn?

Oasis game: hoe creëer je een oase in de woestijn?

Sociaal domein

Het sociale domein is op zijn zachts gezegd een interessant veld om in werkzaam te zijn op dit moment: Met de 3 decentralisaties van de AWBZ naar WMO, de participatiewet en de transitie van de jeugdzorg vers in het geheugen (en eigenlijk nog in volle gang) zijn veel partijen hard aan het werk om een logische indeling van het domein te maken.

Het begrip ‘sociaal domein’ klinkt nogal groots. Op zoek naar een definitie kan ik die maar matig vinden. Er is frappant genoeg geen Wikipedia pagina van te vinden. Na wat langer gezocht te hebben vind ik 2 aardige definities:

Tot het Sociaal Domein hoort alles wat te maken heeft met zorg en ondersteuning van burgers met een hulpvraag. Daarbij gaat het om jongeren, ouderen, mensen met een beperking (fysiek of psychisch) en mensen die moeilijk aan werk kunnen komen of die werkloos zijn geworden. Alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en participatie (dat is meedoen in de maatschappij) bevorderen werken binnen het Sociaal Domein.

“Term gebruikt voor alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.”

Nederland kantelt en burgers mogen het daarin zelf bedenken. Of je wil of niet, het initiatief ligt niet meer bij overheid en gemeenten om zaken te regelen. Daar waar gemeenten nog enorm moeten wennen aan hun nieuwe rol geldt dat evenzo voor burgers en professionele partijen. Wat betekent bijvoorbeeld een ‘faciliterende houding’ voor burgers die het allemaal niet zo makkelijk kunnen regelen. Hoe kunnen zijn zelfstandig mee participeren? En hoe verbindt je deze groep met burgers die het allemaal wel voor elkaar krijgen?

Terwijl de aandacht ligt bij participatie wordt door professionals een enorme druk ervaren om alle casuïstiek adequaat en op een goede manier te verwerken in bijvoorbeeld de sociaal wijkteams.

Daarom heen wordt druk gezocht naar manieren om te verlichten, logischer in te richten en slimmer (samen?) te werken. Dat deze zoektocht moeilijk is en gevoelig ligt, bleek vorige week nog maar eens: Op 18 mei bepaalde de Centrale Raad van Beroep dat huishoudelijke hulp toch echt onder de WMO valt en niet onder ‘een algemene voorziening’ zoals sommige gemeentes beweerden.

Het domein heeft het zwaar. Door alle hectiek lijken keuzes van gister vandaag alweer onzinnig.Lukt er dan zo weinig? Zijn er geen mooie kanten aan de kanteling, stippen op de horizon?

Oasis game

Zeker wel. Ondanks alle perikelen zijn er veel lichtpuntjes te vinden. Burgerinitiatieven te over die het goede voorbeeld geven: Van ‘Welcome to the Neighbourhood‘ en ‘Welcome to Nijmegen‘ tot de G1000.

Ik deel hier graag een enorm lichtpunt waar ik zelf bij aanwezig mocht zijn: Vorige week hebben we met Tandem De Oasis game gespeeld in Hengstdal.

Met pak hem beet 25 opbouwwerkers hadden we een week de tijd om met bewoners de wijk te transformeren. In 1 week? Ja, in 1 week, lekker kort cyclisch. Van te voren was er geen inzicht in het programma, dus toen we ons voor de eerste keer verzamelden op maandagochtend was er veel nieuwsgierigheid. Welke stappen gingen we nemen om in 1 week resultaat te halen?

Miracle

Maandag: Aprecciative gaze

de waarderende blik: we starten met het leren zien van bestaande schoonheden in een omgeving, ook al is dit soms ver te zoeken. We waarderen wat er is en kijken niet naar wat er niet is, door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar plekken waar creativiteit van de bewoners zich manifesteert.

Maandagochtend hebben we met z’n allen eerst eens stilgestaan bij onze eigen groep. Wie zijn we en waarom doen we wat we doen. Vervolgens hebben we de rest van de dag de tijd genomen om in de buurt te kijken naar ‘beauties’. Schoonheden in de buurt. Kunst, auto’s, motoren, tuinen en andere positieve opvallers. Alleen kijken en waarderen.

Oasis Game

Oasis Game

Oasis Game

Oasis Game

Dinsdag: Affection

het opbouwen van relaties: nadat we schoonheden hebben ontdekt en vastgelegd, gaan we hierover met bewoners in gesprek. We gaan op zoek naar ‘de mens’ in de buurman en ontdekken zijn kracht en hoe die in te zetten is voor de buurt. Het samenwerken aan een betere leefomgeving is namelijk leuker als je daarbij het beste van jezelf in kan brengen.

Dinsdagochtend begonnen we dus met al het moois van maandag in onze gedachten. We werden vervolgens uitgedaagd om de beste versie van onszelf boven te halen. Daarbij stil te staan en daarmee op pad te gaan. Welke verhalen zitten er achter al die schoonheden van gister? Wat blijkt: wat gaat iedereen graag in gesprek over mooie dingen.

Oasis Game

Oasis Game

Woensdag: Dream

het vinden van een gezamenlijke droom: we willen de beste leefomgeving creëren die je maar kan bedenken en daarvoor gaan we in gesprek met de bewoners over hun dromen voor zichzelf en de buurt. De nadruk wordt gelegd op wat er (mogelijk) is en niet op wat er niet is, oftewel we denken vanuit dromen en niet vanuit problemen. Als mensen abstract dromen (veiligheid, meer spelen), proberen we dit concreet te maken (schommel, ontmoetingsplek, meer kleur ). Het doel van deze fase is het omschrijven van dromen voor de wijk, het vinden van talenten en fysiek inzetbare middelen om de droom te kunnen realiseren.

Woensdag stond in het teken van dromen. Niet die van ons, maar die van de buurt. Inmiddels waren we daar al 2 dagen aanwezig waardoor het ook niet meer zo gek was dat we er rondliepen. Overdag zochten we naar de dromen van de buurt, in de avond stond een eerste bijeenkomst met de buurt op het programma. Met een goede taakverdeling wisten we een mooi feestje uit de grond te stampen waarbij buurtbewoners opnieuw hun dromen bij ons konden achterlaten. Ontmoeting, buurtfaciliteiten en samenzijn werden veel genoemd door de buurt.

Oasis Game

Oasis Game

Dreams

Donderdag: Care

de droom ontwerpen: alle buurtbewoners zijn uitgenodigd om samen, tijdens een interactieve participatieavond, de collectieve droom te kiezen en uit te werken. We gebruiken de creativiteit van het collectief om tot de ultieme droom van de gemeenschap te komen en vervolgens wordt de droom in subgroepen ontworpen en op schaal nagemaakt. Een jury, bestaande uit een jongere, oude bewoners en mensen met zeggenschap, kiezen uit de verschillende schaalmodellen wat zij het mooiste en beste vinden. De deelnemers maken uiteindelijk één definitief model.

Donderdag werd een spannende dag. Op donderdag onderzochten we of we goed geluisterd hadden naar de dromen van bewoners. Om vervolgens van die dromen tot een concreet ontwerp te komen om uit te voeren. Niet door ons, maar door bewoners. Avonds stond een ontwerpfeestje op het programma. Er was weer wat momentum gewonnen, de avond werd druk bezocht. Overigens was de gemeente hier ook bij aanwezig: om aanpassingen te maken in de openbare ruimte moet je goed met elkaar en omliggende partijen communiceren!

Oasis game

Oasis game

Oasis game

Vrijdag: Miracle

samen aan de slag: samen met buren, professionals, vrijwilligers gaan we bouwen, klussen en verven. Er wordt daarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale talenten en materialen. Als bewoners hun eigen ideeën tot uitdrukking kunnen brengen, zal een spectaculair eindresultaat ontstaan dat ieders verwachtingen overtreft. Tevens wordt er een feestje van gemaakt; samen voor de buurt werken moet plezierig zijn.

Aan de bak. Gisteren waren en veel mensen op de avond afgekomen. Vandaag wordt er gebouwd. Gisteren was besloten om een groot perk aan te pakken. Belangrijk bij deze dag: het is van de bewoners. We bouwen niet zelf. Zouden er bewoners op komen dagen? Ze waren er, niet zoveel als gister, maar genoeg om mooie dingen van de grond te krijgen!

Oasis game

Oasis game

Oasis game
Miracle3

Oasis game

Zaterdag: Celebration

samen vieren: vergeet nooit te vieren wat je bereikt hebt! We zullen stilstaan bij het gezamenlijke resultaat en de uitkomsten van de gezamenlijke inzet vieren met het benoemen van de resultaten, muziek, eten en drinken.

We moesten er zaterdag iets langer op wachten: bewoners die ons kwamen helpen om verder te werken aan het perk. Uiteindelijk stond de zaterdag ook in het teken van iets anders: vieren! Vieren wat we deze week met z’n allen bereikt hebben.

Oasis game

Oasis game

Oasis game

De tweede donderdag: Re-evolution

samen door: in deze fase willen we bewoners de tools meegeven om met dezelfde energie en spirit zelf nieuwe initiatieven te ontplooien. We willen doorbouwen op het versterkte zelfvertrouwen en de opgebouwde collectieve energie.

Een kleine week later verzamelden we in de middag om opnieuw de wijk in te trekken. Opnieuw om een klein samenzijn te organiseren met de bewoners. Om te reflecteren op de intensieve week, maar ook om vooruit te kijken. Er waren immers te mooie dingen gebeurd om zomaar te laten liggen. Mensen hebben elkaar ontmoet, hervonden, hebben samen gebouwd, hun droom en hun mening gedeeld en elkaar geholpen. Er was betrokkenheid, dat wilden we houden. Bewoners gaven ons precies dat deze middag: initiatieven om muziekbandjes en avonden op te richten, het plantsoen te gaan onderhouden, contactpersoon te worden voor de gemeente en samen een bankje te bouwen.

Terugkijkend op deze prachtige week hebben we het volgende bereikt:

 • Wij (Als Tandem) zijn hechter geworden als groep
 • Wij hebben een oprecht contact gelegd met bewoners
 • Bewoners hebben met elkaar oprechte contacten gelegd
 • Bewoners hebben de wijk verbeterd
 • We hebben in 1 week een grote impact op de wijk gehad

Het klopt wat ze zeggen:

‘Een oase biedt hoop, stabiliteit en een toevlucht voor vermoeide reizigers in de woestijn.’

De Balans: dansen op de gulden middenweg

De Balans: dansen op de gulden middenweg

Ik houd privé en zakelijk niet graag gescheiden. Knap als je daar überhaupt nog een balans in hebt of naar streeft. Niet schrikken, maar voor mijn gevoel hoor je bij een uitstervend ras. We zijn  inmiddels op zo veel manieren verbonden met elkaar dat je werk-ego niet meer te onderscheiden is van je thuis-ego.

Zo kom ik bij mijn nieuwe werkomgeving allerlei mensen tegen die ik persoonlijk ken. Goed, dat zal ook iets te maken hebben met de grootte van Nijmegen, maar je snapt het idee.

Verzuim

‘Maar je snapt het idee’. Kennelijk snapt niet iedereen het idee. Met veel verbazing  heb ik de ophef over het verzuim gevolgd. Wat “bleek” recent?

Zeker de helft van de werknemers die zich ziek meldt, heeft geen medische klachten.

Werknemers melden zich ziek vanwege privéproblemen, zoals een zieke oudere. Mijn verbazing zit hem in de nieuwswaarde en de reacties die erop volgden:

 1. Met de huidige beweging richting meer participatie en de permanent bèta maatschappij komen we tijdens werktijden meer ‘in de knoei’ met de thuissituatie. ik dacht dat dit al transparant was.
 2. De reacties op het nieuws waren in veel gevallen tegen het paniekerige aan. Ik zag meerdere berichten voorbij komen waarbij de mentaliteit van een hele werkende generatie werd gelaakt.

In mijn optiek moeten HR-afdelingen anders naar deze situatie kijken en meer rekening houden met de verwevenheid van verschillende werelden en de toegenomen flexibiliteit. Waar begin je dan met zoeken? Tot mijn grote geluk mag ik regelmatig samenwerken met zelfstandig professionals. Zp’ers lijken beter in staat om minder te verzuimen (rondom privéproblemen).

Werk & privé balans

Betekent minder verzuim ook direct een goede werk-privé balans? Uiteindelijk is verzuim natuurlijk een matige KPI voor het grote geluk. Ben je in balans? Heb je de gulden middenweg te pakken, equanimity, yin en yang.

We kennen allemaal die die-hards die (!) (te)veel werken. Terwijl ik deze blog om 22:30 aan het schrijven, besef ik me dat mijn eigen werk-privé situatie niet altijd even sterk is. Alhoewel ik soms het onderscheid dus niet meer kan maken (is een blog werk of privé?) ben ik veel van mijn week kwijt aan projecten, opdrachten en andere ambities. Ik merk daar meteen bij op dat ik op dit moment geen kinderen heb waar ik voor moet zorgen, hooguit uit de hand gelopen hobby’s. Mijn situatie is dan ook nog relatief overzichtelijk.

We kennen ook allemaal die die-hards die (!) veel en hard werken, kinderen hebben (een stuk of 3), 6 keer in de week sporten, gezond eten, 4 uur slapen en toch ook nog altijd vrolijk zijn. Hoe doen ze dat? Welke zaken hebben ze zo goed op orde?

Met die vragen ga ik voor Trampelpfad op pfad. In dit netwerk voor sociale professionals en sociaal ondernemers zijn we namelijk op zoek naar waarde. Een evenwichtig leven hoort daar ook bij. In de komende periode zal ik een serie interviews doen met (door mij uitgeroepen) toppers en balans-goeroe’s. De resultaten zie je uiteraard vanzelf voorbijkomen.

Sociaal ondernemers: de ultieme zelfoplossers

Sociaal ondernemers: de ultieme zelfoplossers

Permanent Beta

De wereld is veranderd. Beter gezegd, de wereld is in constante staat van verandering. Zoals Martijn Aslander en Erwin Witteveen het in hun boek ‘Nooit af’ noemen: Permanent Beta. Dankzij technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is informatie altijd en overal beschikbaar.

Transparantie is daarmee een onvermijdelijke waarde: resultaten en feiten zijn inzichtelijker dan ooit. Geen enkel bedrijf is meer gebaat bij onduidelijkheid. en sterker nog: bedrijven die transparantie niet weten in te bedden in hun structuur hebben straks geen bestaansrecht meer.

De mistgordijnen van de technologieontkenners

Overheid

Omdat alles inzichtelijker wordt en informatie overal verkrijgbaar is, is het makkelijker geworden om mee te denken en mee te kijken met onderwerpen waar we een passie voor hebben.

De beschikbaarheid van informatie zorgt tegelijkertijd voor een enorme complexiteit. Alles lijkt in verbinding te staan met alles en vraagstukken kunnen vanuit verschillende standpunten worden bekeken.

De rol van de overheid wordt hierdoor kleiner. Enerzijds kunnen we meer meedenken en meekijken met het beleid dan ooit tevoren, anderzijds is er steeds meer verschil van mening over de oplossingen die er gekozen worden. Deze verandering gaat niet onopgemerkt.

Bevolkingsgroepen

In Nooit af spreken Martijn en Erwin over 3 bevolkingsgroepen waarin de samenleving uiteen valt: De Grote Middengroep, De Boze Burgers en de Zelfoplossers.

Grote Middengroep
De Grote Middengroep wacht op betere tijden. Economie = conjunctuur en er komen vanzelf wel weer rijkere jaren. Democratisch gekozen leiders, aangesteld om problemen op te lossen, zorgen wel voor maatregels. Mocht het met de huidige leiders niet lukken, dan kiezen we de volgende ronde betere leiders.

Boze Burgers
Boze Burgers hebben geen vertrouwen meer in het oude systeem en de politiek. Ze hebben het gevoel geen grip meer op hun leven te hebben. Boze Burgers zijn net als de Grote Middengroep eraan gewend dat oplossingen bedacht en uitgevoerd worden door het systeem. Ze hebben echter de hoop opgegeven dat het nog goedkomt.

Zelfoplossers
Zelfoplossers hebben ook geen vertrouwen meer in het oude democratische systeem en de politiek, maar zien vooral kansen en manieren om het anders te doen. Ze komen zelf met oplossingen en bouwen graag mee aan hun omgeving.

Sociaal ondernemers

Een van de ultieme voorbeelden van zelfoplossers zijn de sociaal ondernemers in ons landje.

Sociaal ondernemers zijn een relatief nieuw fenomeen en een mooi voorbeeld van zelfoplossers. Goed geïnformeerd en goed om zich heen kijkend beseffen ze dat het oude model, waarbij de overheid de burger ontzorgt, niet meer adequaat is. Ze zien het belang van een sterke, geëmancipeerde maatschappij en voelen de verantwoordelijkheid om hier een bijdrage aan te leveren. De wereld is daarmee omgedraaid: sociaal ondernemers ontzorgen de maatschappelijke taken van de overheid en de gemeentes.

YouBeDo
Youbedo. Dezelfde boeken. Dezelfde prijs. 10% van de aankoop gaat naar een goed doel.
ProjectYou.jpg
ProjectYou. Biedt talent de kans om ervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen op de arbeidsmarkt.

 Definitie Sociaal ondernemerschap

In de afgelopen weken ben ik samen met Melle en Julien een initiatief begonnen om sociaal ondernemerschap in Nijmegen nog veel meer aan elkaar te verbinden:

trampelpfad---
Trampelpfad. Creating an optimal environment for social entrepreneurship

Naast veel positieve reacties krijgen we ook veel vragen. Dé vraag die we daarbij standaard krijgen:

Wat doet een sociaal ondernemer anders dan een “gewone” ondernemer?

Dat vinden we een goede vraag. Voornamelijk omdat het een jong begrip is waar we met zijn allen nog wel even verder over na mogen denken. Social Enterprise geeft ons de volgende definitie:

Sociaal ondernemen is ondernemen met een maatschappelijke missie.

Een sociale ondernemer

 1. Heeft primair een maatschappelijke missie: impact first!.
 2. Realiseert dat als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert;
 3. Is financieel zelfvoorzienend, gebaseerd op handel of andere vormen van waarde-uitruil, en dus beperkt of niet afhankelijk van giften of subsidies;
 4. Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd:
  • winst mag, maar de financiële doelen staan ten dienste van de missie: het vergroten van de maatschappelijke impact. Winstneming door eventuele aandeelhouders is redelijk.
  • bestuur en beleid zijn gebaseerd op een evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen
  • fair naar iedereen
  • bewust van haar ecologische voetafdruk
  • is transparant

se

Here to stay

Alhoewel sociaal ondernemerschap dus nog jong is, ziet de toekomst er aardig uit. Harde data zoals een werkgelegenheidsgroei in 2015 van 36% en een omzetstijging van 24% ten opzichte van 2013 gaan misschien niet over een lange periode, maar laten een positief beeld zien.

Met wat voor soort ondernemer ik ook spreek, het bewustzijn om van de wereld een betere plek te maken lijkt groter dan ooit. De bereidheid om een bijdrage te leveren is groot,  de bereidheid om daar ook voor beloond te worden is dat ook.

De balans om een bijdrage te leveren én geld te verdienen wordt is steeds vaker aanwezig. Bij komende generaties zal dat alleen maar meer aanwezig zijn. Sociaal ondernemerschap is here to stay.

Trampelpfad: Trampelsessie

Samen hebben we een bak aan ervaring op verschillende vlakken. Onder andere marketing, (sociaal) ondernemerschap, projectmanagement, HR, IT en accountancy hebben in onze ontbijtsessies al om tafel gezeten. We zijn in ons leven en in ons werk tegen uitdagingen aangelopen die we op onze eigen manier aangepakt hebben. We hebben hierdoor inzichten en ervaringen waarmee we elkaar heel makkelijk verder kunnen helpen. Of zoals Julien zou zeggen:
combineer dat nou!
Tijdens de Trampelsessie zagen we vraagstukken van ondernemers door met elkaar. Hierbij kun je aan de volgende vraagstukken denken:
 • Praktisch: ‘Hoe kan ik een betere geldstroom aan deze dienst hangen?’
 • Praktisch: ‘Hoe kan ik meer klanten vinden voor mijn product?’
 • filosofische: ‘Wanneer is een ondernemer sociaal en wanneer doet hij aan MVO?’

Versexpress

Het vraagstuk voor de eerste Trampelsessie komt van Julian en Martijn, die samen begonnen zijn met ‘Versexpress’. Een bezorgdienst van lokale groente en fruit met een grote bakfiets, gedreven door spierkracht. Versexpress gaat langs deuren om hun groente en fruit op bestelling af te leveren. Enthousiast gestart met hun bedrijfje zit Versexpress met de volgende vragen:
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het kooppatroon van onze (potentiële) klanten verandert (van kopen in de supermarkt naar kopen bij Versexpress)?
 • Hoe kunnen we de logistiek rondom ons leveringen handig inrichten (bestelmomenten, levermomenten)?
 • We krijgen veel vragen om lunch te leveren aan bedrijven, hoe kunnen we dit het beste inrichten?
Op de avond zelf gaan we met Versexpress in gesprek over wat ze precies doen, waar ze tegen aan lopen en kijken we samen waar we ze het beste mee kunnen helpen.

Datum & Locatie

Donderdag 10 maart ben je om 19:00 welkom om samen met ons Julian en Martijn verder te helpen met hun onderneming. De locatie is deze keer in de Lindeberg bij ProjectYou.

 

Trampelpfad

Trampelpfad

Trampelpfad is Duits (joh) voor olifantenpaadje. Olifantenpaadjes zijn vernoemd naar de typische eigenschap van olifanten om altijd de kortste weg te kiezen en zich niet in het minst druk te maken over het afwijken van een geplaveid pad.

Olifantenpaadjes ontstaan doordat een kleine groep mensen op dezelfde manier de route afsnijdt. Wanneer zich eenmaal een zichtbaar spoor heeft gevormd volgen meer mensen het spoor en ontstaat er een pad.

Het blijkt dat olifantenpaadjes vooral voorkomen wanneer gebruikers hun bestemming in zicht krijgen. Olifantenpaadjes zijn nooit langer dan de officiële route en daarmee dus altijd een shortcut.

Duurzaam organiseren
Volgens allerlei slimme mensen zitten we in een transitieperiode als het gaat om duurzaam organiseren. In de nabije toekomst draait de wereld nog veel meer om delen, waardecreatie en samenwerken. De bestemming komt daarbij steeds beter en duidelijker in zicht.

Ik zie die toekomst wel zitten. Delen, samenwerken en openheid zijn de basis voor een duurzamere wereld. Ik ben daar gelukkig niet alleen in. Samen met 2 maatjes zijn we daarom Trampelpfad begonnen en kunnen we zeggen: wij zien die toekomst wel zitten.

We komen graag buiten de geplaveide paadjes en we leggen met plezier shortcuts aan. Op de plekken waar we komen zien we namelijk nog veel kansen om duurzaam met elkaar te verbinden en voor waardecreatie te zorgen.

Wat gaan we dan precies doen?
We knopen sociale ondernemers aan elkaar. Kennisdeling, kundedeling en meerwaarde creëren door vaker met elkaar te zijn.

Stel je voor: je bent (sociaal) ondernemer en je zit met een vraagstuk waar je niet goed uitkomt. Een 8tal ondernemers uit het Trampelpfad netwerk komen een paar uur bij elkaar op dinsdagavond om samen met jou te kijken naar je vraagstuk.

Stel je voor: je hebt net het meest inspirerende boek gelezen van de afgelopen 2 jaar. Je bent zo enthousiast dat je het iedereen kan aanraden. Waarom geef je geen presentatie bij Trampelpfad over je verworven kennis?

Trampelpfad ontbijt
Samen met Julien en Melle (initiatiefnemers Trampelpfad) organiseer ik op 3 februari het allereerste Trampelpfad ontbijt. Lekker vroeg, om 7 uur, je bent welkom. Ontbijten en filosoferen over de invulling. Wij trakteren, je hoeft je alleen maar hier aan te melden. Locatie: ‘De Bak‘; Tweede Oude Heselaan 181a. Tot volgende week.

 

Helpful reflection on anger

From: Mindfulness, a practical guide to awakening; Joseph Goldstein

What good will it do to hold on to malice, anger, or resentment?

Is our main concern being right or being free?

This question presents an interesting challenge in life situations where anger seems justified. In the discourses, there is a story of a woman named Videhika, who lived in the ancient Indian city of Savatti. She had a reputation for being very kind and gentle, but her maid, Kali, wanted to test her to see if she truly was that way. So Kali began to sleep late and not do her job very well. At first, Videhika was simply displeased, but over time, as Kali continued in her errant ways, Videhika became increasingly annoyed and angry, finally striking her maid in anger.

When i first read this story, I had an unexpected response. Although not at all condoning the psysical abuse, I did feel some sympathetic resonance with Videhika’s situation. If we’re counting on someone to fulfill an agreed-upon responsibility, isn’t it quite normal and even justified to become annoyed and angry when they fail to do so simply out of laziness or disregard- and not just once, but many times?

The Buddha, in telling this story reminds us of the radical, uncompromising freedom of liberation. This is a dreedom that’s not simply about feeling good and, therefore, depending on conditions changing winds of circumstance. The difficulties that we face in our lives can become a truth-reflecting mirror of our minds. Do we get angry or upset when things don’t happen the way we would like them to? Or do we respond from a place of wisdom?

Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else; you are the one who gets burned.

Passie vs. Proces

Passie vs. Proces

Als projectmanagement fanaat ben ik vaak niet gefocussed op de inhoud. Ik vind het proces belangrijker om de juiste resultaten enigszins binnen scope, tijd en budget te halen. Ja, ja, ook de kwaliteit is erg belangrijk. Alhoewel we met kwaliteit in de praktijk vaak de ‘overeengekomen acceptatiecriteria’ bedoelen:

‘Het logo van de organisatie moet rechts boven op elke bladzijde van het document’

Lang leve acceptatiecriteria om kwaliteit SMART te maken.

In projectmanagement win je door het proces op orde te brengen en in te plannen, je bent namelijk bezig met een verandering waarvan nog geen duidelijk algemeen beeld bestaat in de hoofden van je stakeholders en betrokkenen. Duidelijkheid en tastbaarheid. Projectmanagement is daarmee een vak wat er niet zomaar even bij gedaan kan worden. Alles en iedereen in staat van constante optimalisatie.

Toch hebben onze optimalisatiedrang en planmatigheid ook donkere kanten (excuses voor mijn woordgebruik, ik ben de hele Starwars serie aan het terugkijken). Het gaat vaak ten koste van een stuk passie. De procesmatig op steenwol gekweekte tomaat van de AH smaakt nergens naar, de sla gekweekt in lichtturbines evenmin, onze drang naar veiligheid, zekerheid, resultaatgerichtheid en planmatigheid leiden tot over-engineering. Altijd 5 minuten te vroeg willen komen maakt ons soms wat rigide (en chagrijnig). Het maakt ons veeleisend en haalt hier en daar wat plezier weg uit het leven.

In de korte periode dat ik in Italië woonde, leefden we op een andere manier. Het proces was minder belangrijk en een stuk minder voorspelbaar. Als een tomaat nog niet rijp was, dan werd het stuk fruit (is een tomaat fruit?!) niet geplukt. Ongeacht hoelang hij al aan de plant hing: Kwaliteit laat zich niet altijd vastleggen in acceptatiecriteria, kwaliteit zit verstopt in de WHY.

de dramakoninginnen (letterlijk) waarmee ik in Italië een huis deelde kwamen ochtends kreunend de trap af. Reden: het was zó ontzettend vroeg om rond 8 uur op te moeten staan. In Italië lijkt alles een reden voor drama, maar er werd ook met drama (passie) gekookt en dat smaakte oh-zo lekker. Passie, ongestructureerde echte passie, recht vanuit het hart. Het maakt het leven kleurrijk.

Eerlijk is eerlijk: na 2 maanden werd ik als ‘Nordico’ helemaal gek omdat iedereen constant te laat was. Als er iets gestructureerd was, dan was het te laat komen. Soms vroeg ik me af of de afspraak wel door ging of dat ik wel op de juiste plek stond. Een half uur later kwam de eerste gast rustig een keer aanzetten en na een uur was meestal iedereen er wel.

Ik besef dat ik ‘de Nederlandsche cultuur’ goed heb ingebed in mijn systeem. Ik haal mijn passie uit het proces en probeer soms bewust wat chaos toe te laten tot mijn leven. Al is het alleen maar om wat meer kleur te kunnen zien.