Het geheim van goed projectmanagement

Verandermanagement-Fokke-Sukke-PieterBas-Automatisering

Prince2, Agile Scrum, PMbok, projectmatig creëren, Lean, TOC en waarschijnlijk nog veel meer project- en procesmanagement methodes zijn allemaal bruikbaar om veranderinitiatieven te managen. Alhoewel Agile Scrum en Lean momenteel mateloos populair zijn, ben ik vooral nieuwsgierig naar de gedeelde noemer van al deze methodes.

Welke kern kunnen we eruit halen? Waar moeten we, ongeacht de methode, op letten om een goed project te draaien? Kortom: welke bezigheid leidt, ongeacht methode, tot succes in het projectmanagement?

Projectsucces

Om antwoord te kunnen geven zullen we naar de definitie van projectsucces moeten kijken. En dat vinden we maar wat lastig, die definitie. Intuïtief snappen we dat ‘opleveren volgens planning, binnen budget en volgens eisen en voorwaarden’ misschien wat te technisch ingestoken is. Teun van Aken kwam in 1996 al, in zijn onderzoek naar het falen en slagen van projecten, tot een meer holistische definitie:

Projectsucces is de mate waarin het projectresultaat betrokken actoren tevreden stelt.

Het maakt van projectmanagers meer ‘omgevingmanagers’ en dat is belangrijk voor ons begrip van projectmanagement.

Projectmanagement verschilt ten opzichte van ‘Business as Usual’ (lijnactiviteiten) voornamelijk in de afwezigheid van een tastbaar product (product mag je ruim opvatten). Anders gezegd: projecten beginnen met een idee/concept/mandaat, terwijl een lijnactiviteit al tastbare resultaten heeft. Er is ervaring in de lijnactiviteiten.

Betekenis/doel 

Als we kijken naar de motivatie van mensen om te werken en kijken naar het plezier wat mensen ondervinden in ‘arbeid’ dan zit dat vooral in betekenisvol bezig zijn:

Mensen willen betekenis hebben in hun werk en werkzaamheden. Het werk wat mensen doen moet bijdragen aan een (enigszins) belangrijk doel. Wanneer we een inspanning moeten leveren om iets te bereiken, zullen we meer betrokkenheid hebben bij het resultaat. Als we deze gedachte combineren met het besef dat projecten starten als ideeën en concepten die nog niet of nauwelijks gemanifesteerd zijn, komen we dichter bij de kern van goed projectmanagement.

Goed projectmanagement

In goed projectmanagement besteden we veel aandacht in het creëren van een gedeeld beeld van het resultaat wat we willen bereiken, zorgen we dat de actoren om ons heen constant op de hoogte zijn van de status van het project, betrekken we onze omgeving zo vaak mogelijk bij het bereiken van het resultaat en maken we het project dus zo tastbaar mogelijk.

Manifestatie van het idee/concept is hier ons doel. Bij een tastbaar project krijgen actoren de kans om verandering, problemen, vooruitgang en resultaten tebeleven. Anders gezegd: hoe tastbaarder je als projectmanager je project weet te maken en te delen, hoe meer betrokken je actoren zullen zijn, hoe groter je kans op projectsucces.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s